8691?size=big
"Wesele krakowskie" - Jerzy Kossak (1886 - 1955)
8692?size=big
"Wesele krakowskie" - Jerzy Kossak (1886 - 1955)
8693?size=big
"Wesele krakowskie" - Jerzy Kossak (1886 - 1955)
Tytuł:
Autor:
Cena:
Kategoria: Opis:
"Wesele krakowskie"
Jerzy Kossak (1886 - 1955)
28.000 zł
Kossakowie

olej na tekturze, 1940 rok, 70 x 100 cm, sygnowany i datowany w prawym, dolnym rogu: "Jerzy Kossak | 1940". Na odwrocie autorska pieczęć: "Stwierdzam autentycz | ność tego obrazu | Jerzy Kossak".

Analogiczne kompozycje o tej samej tematyce są reprodukowane w monografii Kazimierza Olszańskiego pod nr 222-224 (por. K. Olszański, Jerzy Kossak, Wrocław 1992).

Kontakt w sprawie tego obiektu Kontakt w sprawie tego obiektu

Zobacz także:
7194?size=medium 7759?size=medium 6473?size=medium 5079?size=medium 4924?size=medium