7361?size=big
"Pościg za bolszewikiem" - Jerzy Kossak (1886 - 1955)
7362?size=big
"Pościg za bolszewikiem" - Jerzy Kossak (1886 - 1955)
7363?size=big
"Pościg za bolszewikiem" - Jerzy Kossak (1886 - 1955)
Tytuł:
Autor:
Cena:
Kategoria: Opis:
"Pościg za bolszewikiem"
Jerzy Kossak (1886 - 1955)
14.500 zł
Kossakowie

olej na tekturze, 1938 rok, 39 x 29,5 cm, sygnowany i datowany w prawym, dolnym rogu: "Jerzy Kossak 1938". Na odwrocie autorska pieczęć: "Stwierdzam autentycz | ność tego obrazu | Jerzy Kossak".

Kontakt w sprawie tego obiektu Kontakt w sprawie tego obiektu

Zobacz także:
6122?size=medium 6677?size=medium 6136?size=medium 6134?size=medium 5695?size=medium